Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Kültür Yönetimi* Programı

revize: 15 Haziran 2016 16:13:21

Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) Milano akademik işbirliğiyle*

Kültür Yönetimi Programı, değişen kültürel, ekonomik ve sosyal çevrede yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yaratıcı projeler ve yeni yaklaşımlar geliştirebilecek geleceğin profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yirminci yüzyılın ortalarından başlayarak teknolojide gerçekleşen sıçramalar ve çalışma hayatında görülen değişikliklerle ‘kültür endüstrisi’, ‘yaratıcı sınıflar’ gibi deyimler kullanılmaya başladı. Kültür Yönetimi, tüm bu değişimlerin kesişme noktasında bulunan ve ekonomideki ağırlığı giderek artan disiplinlerarası bir alandır. Aldıkları kuramsal derslerin yanı sıra, İstanbul gibi bir kültür metropolünün proje pratiği içinde deneyim kazanan Kültür Yönetimi öğrencileri bu yepyeni alanın öncüleri olacaklar.

* Program öğrencileri 2012-2013 Akademik Yılı’ndan itibaren bir yıl süreyle IULM’da öğrenim görerek, burada aldıkları kredileri BİLGİ Kültür Yönetimi’ne transfer edebilirler.

* Bu program 2012-2013 akademik yılından itibaren "Sanat ve Kültür Yönetimi" adıyla öğrenci almaktadır.

 

Kültür Yönetimi Programı web sitesi
http://map.bilgi.edu.tr/cam.htm