Program Hakkında

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Programı, farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu iletişim tasarımı ve iletişim yönetimini birlikte kavrayan ve uygulayan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda multi-disipliner bir yaklaşımla tasarlanan program, iletişim tasarımı ve yönetimi kapsamına giren disiplinlerde teorik bilgi aktaran ve söz konusu bilgiyi pratik tecrübeye dönüştürme olanağı sunan derslerden oluşmaktadır. Müfredatta iletişim, tasarım ve yönetim alanlarını bağımsız olarak ele alan geniş kapsamlı derslerin yanı sıra, bu alanları inter-disipliner bir bakış açısıyla ele alan dersler de bulunmaktadır. 

Programın önemli avantajlarından biri de Avrupa’da yakın işbirliklerini, hem öğrenci hem de akademisyen bazında değişimi öncelikli hedefleri arasına almasıdır. Uluslararası ortak atölye çalışmaları, uluslararası boyutta yan dal olanakları ve staj fırsatları da öğrencilerin iletişim tasarımı ve yönetimi disiplinini uluslararası bir bakış açısıyla kavramaları açısından önem teşkil etmektedir.