Uluslararası Bağlantılar

BİLGİ Hukuk Fakültesi, uluslararası bağlantılara ve akademik işbirliklerine kuruluşundan bu yana büyük önem vermektedir. Bir yandan yabancı hukuk fakülteleri ile kurduğu bağlar sayesinde tanınmış akademisyenler Fakültemizde derslere katılmakta ve İngilizce seminerler vermekte, diğer yandan çok sayıda Erasmus anlaşması ile öğrencilerimizin Avrupa’nın her yerinde hukuk fakültelerine değişim öğrencisi olarak gitmeleri teşvik edilmektedir. BİLGİ Hukuk öğrencileri, Erasmus programı çerçevesinde, Fakülte’nin anlaşmalı olduğu 35 seçkin Avrupa üniversitesine gidip bir veya iki dönem öğrenim görme olanağına sahiptir.

Dünya Fikri Mülkiyet Hukuku Örgütü (WIPO) ile başlatılan bir işbirliği sayesinde öğrencilerimizin WIPO tarafından sunulan ve BİLGİ Hukuk Fakültesi öğretim görevlileri tarafından yarı online olarak yürütülen derslere katılması ve fikri mülkiyet hukuku alanında WIPO-BİLGİ ortak sertifikası elde etmesi imkanı da 2011’den beri mevcuttur. WIPO’yla işbirliğinin bir diğer meyvesi ise 2013 yılı Haziran ayında Türkiye’de ilk kez BİLGİ Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) tarafından gerçekleştirilecek olan WIPO Fikri Mülkiyet Yaz Okulu’dur. WIPO, Türk Patent Enstitüsü ve BİLFİM işbirliğinde hayata geçirilecek ve dili İngilizce olacak programa katılan öğrenciler, ulusal ve uluslararası gelişmeleri alanın en etkili isimlerinden öğrenme imkânına kavuşacaktır.

BİLGİ, ayrıca “OHIM Universities Network” üyesidir. Avrupa Birliği’nin Marka ve Tasarım Uyumlaştırma Ofisi olan ve merkezi İspanya’nın Alicante şehrinde bulunan OHIM, Avrupa Birliği’nde fikri mülkiyet konusunda yüksek lisans eğitimi veren üniversitelerin kabul edildiği bir üniversite ağı oluşturmuştur. BİLGİ, yüksek lisans seviyesinde fikri mülkiyet hukuku eğitimi alanındaki uzmanlığı ve BİLFİM’in fikri mülkiyet alanındaki çalışmaları dikkate alınarak, Avrupa Birliği dışından tek üniversite olarak bu ağa kabul edilmiştir. Her yıl marka ve tasarımlar konusunda lisans üstü öğrencilere yönelik olarak OHIM tarafından bir çalışma düzenlemekte ve OHIM Üniversiteler Ağı’na dahil üniversitelerden öğrenciler İspanya’ya davet edilmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi hukuk yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı bir öğrencimiz, OHIM’in davetlisi olarak her yıl bu etkinliğe katılmaktadır.

Fakültemiz, uluslararası ticaret alanında da yetkinliğini kanıtlamış ve bu alanda güçlü uluslararası bağlantılar oluşturmuştur. BİLGİ Hukuk Fakültesi, Dünya Ticaret Örgütü’nün en önemli hedeflerinden olan ülkelerin ticari kapasitelerini arttırma çalışmaları kapsamında teknik yardım ve eğitim sunmak üzere dünya genelinde işbirliği yaptığı 21 akademik kurumdan biridir (tıklayınız). Bu işbirliğinin Dünya Ticaret Örgütü, 2010 yılından beri, BİLGİ Hukuk Fakültesi ve TC Ekonomi Bakanlığı işbirliği ile Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya (CEECAC) ülkeleri dış ticaret bürokrat ve uzmanlarına yönelik olarak Bölgesel Ticaret Politikası Eğitim Programları’nı İstanbul’da düzenlemektedir. Bu önemli etkinliğin beşincisi, 2014 yazında düzenlenecektir. Uzun süredir devam eden bu işbirliğinin gerek Türkiye ve gerekse içerisinde yer aldığı bölge açısından çok önemli bir jeopolitik sonucu olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dünya Ticaret Örgütü  (DTÖ / World Trade Organization) Kürsü Programı’na (WTO Chairs Programme) seçildi (tıklayınız). BİLGİ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Artıran’ın Türkiye’yi temsil edeceği program, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki uluslararası ticaretle ilgili akademik çalışmaları desteklemeyi hedefliyor. DTÖ tarafından “DTÖ Kürsüsü” unvanı ile ödüllendirilen İstanbul Bilgi Üniversitesi projesi, Hukuk Fakültesi bünyesinde 2015'de kurulmuş olan “Uluslararası Ticaret Hukuku ve Tahkim Araştırma ve Uygulama Merkezi” tarafından hayata geçirilecektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Fakültemiz 2010 yılında Almanya’nın en prestijli hukuk fakültelerinden biri olan Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ‘Türk-Alman Ekonomi Hukuku’ alanında Türkiye’nin ilk ortak diplomalı hukuk yüksek lisans programını hayata geçirmiş ve mezun vermeye başlamıştır. Programa katılan öğrenciler bir dönem Köln Üniversitesi’nde bir dönem İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hukuk eğitimi alarak ortak diplomalı LL.M. unvanı kazanabilmektedir.  Daha ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Diğer yandan Fakültemiz, 2015 yılında İsviçreli hukuk bürosu Schellenberg Wittmer Ltd. ile birlikte “İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları” projesini hayata geçirmiştir. Bu proje inşaat endüstrisinin profesyonellerini, uluslararası inşaat konusunda uzmanlaşmış avukatları ve akademisyenleri bir araya getirerek inşaat sektörünün sorunlu ve çetrefil başlıkları üzerine birlikte düşünmeyi ve tartışmayı hedeflemektedir. Proje çerçevesinde üç ana faaliyet söz konusu olacaktır. Bunlar konferanslar düzenlemek, yayın yapmak ve hukuki eğitim vermektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

BİLGİ Hukuk Fakültesi, öğretim üyelerinin yurt dışında ders vermesi ve dünyaya açılması konusunda da çok duyarlıdır. Bugüne kadar Bucerius Law School (Hamburg, Almanya), Pittsburgh University ve Vanderbilt University (ABD) LL.M. in International Trade Law, Turin (Italya), Bern ve St. Gallen Universitaet (İsviçre), Alexander von Humboldt Universitaet (Berlin, Almanya), Melbourne University (Avustralya) gibi dünyanın çok çeşitli ülkelesinde hocalarımız ders vermek için davet almış ve blok seminerler yoluyla orada da eğitimlere dahil olmuşlardır.  

 

BİLGİ Hukuk Fakültesi’nde yabancı konuk akademisyenler tarafından yürütülen seminerler için tıklayınız.
Yabancı hukuk fakülteleri ve akademisyenler ile kurulan işbirlikleri sayesinde düzenlenen ve İngilizce olarak yürütülen seminerlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sistemi: Prof. Dr. Lucius Wildhaber (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Başkanı), 27 Kasım - 6 Aralık 2007.  Program için lütfen tıklayınız.
 • Avrupa Birliği Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukuku: Prof. Dr. Dr. Klaus J. Hopt (Max Planck Karşılaştırmalı Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Enstitüsü Eski Direktörü) ve Prof. Dr. Jan von Hein (Trier Üniversitesi), 8-18 Mayıs 2009. Program için lütfen tıklayınız.
 • Milletlerarası Satım Hukuku ve Ticari Tahkim: Prof. Dr. Michael Bridge (London School of Economics) ve Dr. Jan Kleinheisterkamp (London School of Economics), 12-19 Nisan 2010. Program için lütfen tıklayınız.
 • Milletlerarası Ceza Hukuku: Dr. Olympia Bekou (Nottingham Üniversitesi), Nisan 2011. Program için lütfen tıklayınız.
 • Milletlerarası Satım Hukuku: Doç. Dr. Yeşim M. Atamer (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ve Prof. Dr. Ulrich Magnus (Hamburg Üniversitesi), 14-25 Ekim 2010. Program için lütfen tıklayınız.
 • Mukayeseli Sözleşme Hukuku: Prof. Dr. Ingeborg Schwenzer (Basel Üniversitesi), 5-11 Mayıs 2011. Program için lütfen tıklayınız.
 • Yeni Türk Ticaret Kanununun İsviçre Hukuku Kaynakları: Prof. Dr. Roland von Büren (Bern Üniversitesi), 13-16 Mayıs 2011. Program için lütfen tıklayınız.
 • Milletlerarası Satım Hukuku: Doç. Dr. Yeşim M. Atamer (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ve Dr. Stefan Kröll (Köln Üniversitesi), 7-15 Ekim 2011. Program için lütfen tıklayınız.
 • Hukukun Ekonomik Analizi: Prof. Dr. Hans-Bernd Schaefer (Bucerius Law School), Jun. Prof. Dr. Patrick C. Leyens (Institute of Law and Economics, Hamburg Üniversitesi), 5-14 Nisan 2012. Program için lütfen tıklayınız.
 • Milletlerarası Ticari Sözleşme Hukuku ve Tahkim: Prof. Dr. Pascal Pichonnaz, (Fribourg Üniversitesi), Dr. Georgios Petrochilos (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Paris), 19-28 Nisan 2012. Program için lütfen tıklayınız.
 • Milletlerarası Satım Hukuku: Prof. Dr. Yeşim M. Atamer (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ve Dr. Pascal Hachem (Bär & Karrer Hukuk Bürosu, Zürih), 1-6 Ekim 2012. Program için lütfen tıklayınız.
 • Uluslararası Ceza Hukuku: Dr. Olympia Bekou (Nottingham Üniversitesi), 20-24 Mart 2013. Program için lütfen tıklayınız.
 • Karşılaştırmalı Şirketler Hukuku: Dr. Carsten Gerner-Beuerle (London School of Economics), 15-26 Nisan 2013. Program için lütfen tıklayınız.
 • Milletlerarası Satım Hukuku: Prof. Dr. Ulrich G. Schroeter (Mannheim Üniversitesi) ve Prof. Dr. Yeşim M. Atamer (İstanbul Bilgi Üniversitesi), 2-8 Ekim 2013. Program için lütfen tıklayınız.
 • Karşılaştırmalı Şirketler Hukuku: Dr. Carsten Gerner-Beuerle (London School of Economics), 17-26 Nisan 2014. Program için lütfen tıklayınız.
 • Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları Sertifika Programı: Elliott Geisinger (Schellenberg Wittmer Ltd (Cenevre), Swiss Arbitration Association), 18-25 Şubat 2015. Program için lütfen tıklayınız.
 • Milletlerarası Satım Hukuku: Prof. Dr. Ulrich G. Schroeter (Mannheim Üniversitesi) ve Dr. Florian Mohs (Pestalozzi Attorneys at Law, Zürih), 16-18 Eylül, 1-3 Ekim 2015. Program için lütfen tıklayınız
BİLGİ Hukuk Fakültesi’nin Erasmus Anlaşmaları için tıklayınız.
Hukuk öğrencilerimiz Erasmus programı çerçevesinde, BİLGİ Hukuk Fakültesi’nin anlaşmalı olduğu 35 farklı üniversiteye gidip bir veya iki dönem öğrenim görme imkanına sahiptir. Bugüne kadar 113 öğrencimiz Avrupa’ya gitmiş ve 160 öğrenci çeşitli Avrupa üniversitelerinden Fakültemize öğrenim amacıyla gelmiştir. Erasmus anlaşmamız bulunan Avrupa üniversiteleri aşağıdaki gibidir. (Üniversitenin Erasmus programları hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. )

ALMANYA
Humboldt Universität, Berlin
European University Viadrina, Frankfurt an der Oder
Bucerius Law School, Hamburg
Universität Konstanz
Universität zu Köln
Johannes Gutenberg Universität, Mainz
Ludwig-Maximilians-Universität, München

AVUSTURYA
Universität Wien

BELÇİKA
Universiteit Antwerpen
Vrije Universiteit Brussel
Universiteit Ghent

FİNLANDİYA
University of Helsinki

FRANSA
Université de Nantes
Université Jean Moulin Lyon 3
Université Paris X Nanterre

HIRVATİSTAN
University of Zagreb

HOLLANDA
Vrije Universiteit Amsterdam
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit Maastricht
Universiteit Utrecht

İSPANYA
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Universidade de Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla
Universitat de València

İSVİÇRE
Universität Basel
Universität Bern
Université de Fribourg
Universität Zürich

İTALYA
Universita' degli Studi di Genova
Universita Degli Studi Roma Tre
Universita Degli Studi di Verona

 LITVANYA
Vilnius University

 POLONYA
Lódz University

 ROMANYA
Bucharest University

SLOVAKIA
Comenius University in Bratislava  

Uluslararası Fikri Mülkiyet Staj imkanı için tıklayınız.