Seçimlik Dersler

BİLGİ Hukuk Fakültesi’nin büyük önem verdiği bir nokta öğrencilerinin zorunlu dersler dışında, uzmanlaşmak istediği alanlarda mümkün olduğu kadar çok seçimlik derse katılabilmesidir. Bu amaçla gerek Fakültemiz mensupları gerekse konunun uzmanlarından alınan destek ile aşağıda gösterilen geniş seçimlik dersler listesi öğrencilerimize sunulmaktadır. Bunlar yalnızca hukuk lisans programında sunulan seçimlik derslerdir. Son sınıf öğrencilerimiz dilerlerse hukuk yüksek lisans programlarından da ders seçebilirler. (Hukuk yüksek lisans programı için tıklayınız)

1.    LAW 113 Hukuk ve Toplum
2.    LAW 114 Roma Devleti’nde Yönetim Biçimleri
3.    LAW 115 Hukuk ve Siyaset
4.    LAW 116 Hukukçular İçin Ekonomi
5.    LAW 117 Uluslararası Örgütler Hukuku
6.    LAW 118 Avrupa Birliği Kurumları
7.    LAW 141 Siyasi Tarih
8.    LAW 203 Farazi Mahkeme Yarışmalarına Hazırlık
9.    LAW 204 Kültür ve Sanat Hukuku
10.    LAW 205 Hukuk ve Psikoloji
11.    LAW 207 Türk Hukuku ve Avrupa Birliği’ne Giriş
12.    LAW 210 Hukuk Metodolojisi
13.    LAW 211 Hukuk ve Ekonomi
14.    LAW 230 Kriminoloji
15.    LAW 303 Medya ve İletişim Hukuku
16.    LAW 312 Ceza Adaleti
17.    LAW 317 Avrupa Birliği Rekabet Hukuku
18.    LAW 323 Milletlerarası Satım Hukuku
19.    LAW 324 Avrupa Hukukunda ve Milletlerarası Özel Hukukta Uyumlaştırma: Güncel Gelişmeler
20.    LAW 326 Siber Hukuk: Bilgi Çağında Haklar, Özgürlükler ve Sorumluluklar
21.    LAW 328 Bilgi Hukuku: Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı
22.    LAW 334 Atipik Sözleşmeler
23.    LAW 360 İnternet Hukuku
24.    LAW 362 Devlet Kuramı II (Çağdaş Kuramlar)
25.    LAW 371 Kamu Maliyesi
26.    LAW 372 Vergi Hukuku
27.    LAW 380 İmar Hukuku
28.    LAW 390 Tüketicinin Korunması Hukuku
29.    LAW 402 Adli Tıp
30.    LAW 403 Bitirme Tezi I
31.    LAW 404 Bitirme Tezi II
32.    LAW 405 Günlük Yaşamda Hukuk Kliniği I
33.    LAW 406 Günlük Yaşamda Hukuk Kliniği II
34.    LAW 407 Özel Konular: e-Devlet
35.    LAW 408 Sermaye Piyasası Hukuku
36.    LAW 409 İnfaz Hukuku
37.    EU 413 Avrupa Birliği'nde Adli Yargı Yolları
38.    LAW 414 Avukatlık Hukuku ve Uygulaması
39.    LAW 416 Yabancı Yatırım Hukuku
40.    LAW 417 Spor Hukuku
41.    LAW 418 Uluslararası Ticaret Hukuku
42.    LAW 425 Özel Hukuk Kliniği I
43.    LAW 426 Özel Hukuk Kliniği II
44.    LAW 450 Rekabet Hukuku
45.    LAW 470 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku