Uluslararası İlişkiler Bölümü

Önceki
  • Popülizm: Aşırı Sağ, Ana Akım?

  • Darbeler, Demokrasi, Kriz: Araftaki Türkiye ve Yunanistan

  • Uluslararası İlişkiler Bölümü 100. Yıl Seminerleri-Weber

  • 21 yılda 25.000 öğrenci

Sonraki

Bölüm Hakkında

Murat Borovalı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü üç lisans programı (Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Avrupa Birliği İlişkileri) ile Bölge Araştırmaları odaklı bir Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı ve Siyaset Bilimi doktora programı sunmaktadır. 2014-2015 akademik yılı itibariyle, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımızda kayıtlı 1.200’ün üzerinde öğrencimiz bulunmaktadır.

Üç lisans programı özellikle ilk iki yıldaki temel eğitim içerisinde ortak dersler ağırlıklı bir müfredat sunmaktadır. Üçüncü sınıftan itibaren, zorunlu dersler temelinde farklılaşarak bir uzmanlaşma yaratmak amaçlanmıştır. Her üç program da geniş bir seçmeli ders havuzundan faydalanabilmektedir. Örneğin, üçüncü sınıf ile başlayan uzmanlaşma içerisinde Uluslararası İlişkiler öğrencileri zorunlu ders olarak Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Örgütler alırken, Siyaset Bilimi öğrencileri Siyaset Sosyolojisi ve Sosyal Politika derslerini almaktadırlar. Her programın zorunlu dersi, diğer programlar tarafından da seçmeli ders olarak alınabilmektedir.

Üç program için de amaç çok yönlü, eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünceyi teşvik eden bir eğitim sunmaktır. Böylece, öğrencilerin kendilerini geliştirirken hem hızla değişen uluslararası sistemin dinamikleri çerçevesinde bir bilgi ve analiz donanımı edinmelerine hem de bunları Türkiye ve komşu bölgeleri özelinde içeriklendirebilecek yetkin ve nitelikli genç insanlar olmalarına katkıda bulunmaktır. Ayrıca, öğrenciler başta Erasmus olmak üzere uluslararası değişim anlaşmalarıyla bir ya da iki dönemlerini yurtdışında geçirme fırsatına sahiptir;birçok öğrenci fiilen bu fırsatı değerlendirmektedir. Bölüm, güncel gelişmeleri (örneğin küresel ekonomik kriz, çevre sorunları, değişen toplumsal ilişkiler, siyaset anlayışları ve devlet yapıları, vb.) dikkatle takip ederek akademik derinlik kazandırmak suretiyle müfredatı düzenli olarak güncellemektedir. Örneğin, değişen ilişkiler ve anlayışları daha iyi anlayabilmek ve aktarabilmek amacıyla, Siyaset Sosyolojisi ve Sosyal Politika dersleri; küresel ekonomik kriz için ise, Siyasi İktisat dersi müfredatın parçası haline getirildi. Bu konular ve dersler, diğer derslerde de olduğu gibi, kuru bir bilgi aktarımı şeklinde değil, samimi ve üretken bir hoca-öğrenci ilişkisi içerisinde canlı tartışmalar ile gerçekleştirilmektedir.

Bölüm, Üniversite içerisinde bulunan Avrupa Birliği Enstitüsü, Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi ile doğrudan ilişki içerisinde çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün akademik kadrosunda toplam 22 tam zamanlı akademisyen bulunmaktadır. Bunların 17’si tam zamanlı öğretim üyesi ya da görevlisi ve 5’i de araştırma görevlisidir. Akademik kadronun yüksek lisans veya doktora derecesi edindikleri üniversiteler arasında Harvard, Virginia, Carleton, Strasbourg, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Libre de Bruxelles, London School of Economics, ODTÜ ve  Boğaziçi Üniversitesi yer almaktadır.

Bölüm Başkanı
Murat Borovalı, Prof.Dr.