Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

Önceki
  • 21 yılda 25.000 öğrenci

Sonraki

Bölüm Hakkında

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, 1996 yılında bu disiplinin Türkiye’deki ilk örneği olarak açıldı. Ulusötesi bir edebiyat anlayışını temel alan Karşılaştırmalı Edebiyat’ın odağı ‘dünya edebiyatı’ ve ötesidir. Karşılaştırmalı Edebiyat çalışmaları sosyoloji, tarih, felsefe gibi diğer insani bilimlerin, farklı sanatsal ifadelerin ve kültürlerin derinliğiyle zenginleşir ve çok katmanlı bir çalışma alanında faaliyet gösterir. Öğrenim kadrosunun edebiyat ve komşu dallarda ürettiği eserler, bölümün disiplinlerarası yaklaşımını, yenilikçiliğini, ‘karşılaştırmacı’ların farklı ilgi alanlarını bu disipline getirmekteki özgürlüğünü yansıtmaktadır. 

Bölümün çoğulcu ve eklektik yaklaşımıyla öğrenciler, ilk derslerinden itibaren tanışır. Müfredatımızın temel taşı olan Batı Medeniyeti Tarihi’nde siyasi olaylar olduğu kadar insan bilincinin ve edebiyatın gelişimi de izlenir, bir ‘toplumsal olay’ olarak incelenir. Yalnızca bölüm öğrencilerinin alabildiği sanat ve müzik tarihi dersleri, sonraki yıllarda bu bağlama derinlik kazandırır. Metin analizi ve eleştiri kuramı gibi dersler, öğrencilerin edebiyat pratiğinde yetkinlik kazanmasına yöneliktir. Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca mitolojiden eski metinlere, sonelerden tiyatro eserlerine, klasik roman örneklerinden çağdaş biçimlere çeşitli edebi türlerle tanışır ve bu yapıtları inceleme, tartışma imkânı bulurlar. 

Karşılaştırmalı Edebiyat öğrencileri, edindikleri donanımı ve vizyonu gerek akademik kariyerlerinde, gerek editörlük, yazarlık, çevirmenlik, metin yazarlığı gibi edebiyatla ilintili olan ve olmayan mesleklerde ilerletebilirler. Mezunlarımız bugün çeşitli kültür-sanat alanlarında, reklam ve medyada, sivil toplum örgütlerinde ve düşünce kuruluşlarında meslek hayatlarını sürdürmektedir.

Bölüm Başkanı
Jale Parla, Prof.Dr.