Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Önceki
  • 21 yılda 25.000 öğrenci

  • QS-BILGI 130 üniversite arasında

Sonraki

Bölüm Hakkında

BİLGİ Beslenme ve Diyetetik Lisans Bölümü, birey ve toplum sağlığını doğrudan etkileyen beslenme konusunda toplum için gerekli sistemleri kuracak, geliştirecek ve sürdürecek profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüm, beslenme kavram ve kuramlarına hâkim; bilgisini sağlık, eğitim ve iş alanlarında uygulamaya geçirebilecek nitelikte; sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi için toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesini sağlayacak mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.

Beslenme ve Diyetetik mezunları, hastaneler, sağlık merkezleri, geriatri merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, sosyal aktivite merkezleri, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezleri ile özel okul ve kuruluşların ilgili bölümlerinde, toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda görev alabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etme olanağına sahiptir.

Bölüm Başkanı
Emel Selma Özer, Prof.Dr.