Hakkımızda

En eski mühendislik dallarından biri olan İnşaat Mühendisliği, gelişen teknoloji ve yeni kitle iletişim araçları, hızlı nüfus artışı ve şehirleşme gibi faktörlerin etkisiyle günümüzde oldukça önemli bir yer tutar. Yaşanan bu hızlı gelişmeler, İnşaat Mühendisliği eğitiminde yöntem, araç ve nitelik bakımından değişimi gerekli kılmıştır. Fiziksel problemleri matematikten faydalanarak çözümlemeye yönelen İnşaat Mühendisliği, bilişim teknolojilerindeki gelişmeyle bilgisayar kullanımının ağırlıklı olduğu bir alan haline gelmiştir.

BİLGİ İnşaat Mühendisliği, bu doğrultuda, bilgisayarların tasarım, planlama, hesaplama, simülasyon amaçlarıyla kullanımı üzerine yoğunlaşan, İnşaat Mühendisi adaylarının sektöre ve rekabete hazırlamak üzere temel derslerde bilgisayar uygulamalarına ağırlık veren bir program olarak tasarlanmıştır. Program, mühendisliğin temel kaygılarından hareketle, araştırmaya dayalı bilgi üreterek topluma hizmet veren, İnşaat Mühendisliği’nin ana disiplinlerindeki süreçleri tasarlayabilen, araştırmacı, yaratıcı, kendine güvenen, teknolojideki gelişmeleri yakından takip edip kullanabilen, mesleğini bilimsel ve etik kurallara göre uygulayan, insani değerlere sahip mühendis yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

BİLGİ İnşaat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği’nin temelini oluşturan teorik ve pratik bilgileri edinmiş olmanın yanı sıra hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan deprem ve diğer doğal afetlere karşı güvenli yapı projelendirmeyi bilen ve bu sorumluluğun bilincinde olan, çevresel problemleri tanıyıp çevreye saygılı çözümler üretmeyi bilen mezunlar vermeyi başlıca hedeflerinden biri olarak görmektedir.