Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Önceki
  • 21 yılda 25.000 öğrenci

  • Ahmet Denker yayını-Reviving Palmyra in Multiple Dimensions: Images, Ruins and Cultural Memory

  • BİLGİ Robotik Takımı Laureate Robotik Yarışmaları'nda 4. kez finalist

Sonraki

Bölüm Hakkında

Ahmet Denker

Bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeler ile iletişim teknolojisindeki küresel çapta ilerlemelerle günümüzde bilginin hızla yayılması mümkün olmaktadır. Yeni bir teknolojik gelişme gündemdeyken dahi teknoloji değişim ve dönüşüm geçirmeye devam etmektedir. Bu çerçevede elektrik-elektronik mühendisliği, bilim ve teknolojinin gelişmesi için kuramsal ve uygulamaya dönük yaklaşımları derinlemesine inceleyen, dinamik bir mühendislik bilim alanı olarak öne çıkmaktadır. Güncel mühendislik problemlerini çözmede, pratik uygulamalarda ya da deneysel çalışmalarda, teknolojik araç ve gereçlere sürekli artan düzeyde gereksinim duyulmaktadır. BİLGİ, bu gereksinimlere cevap verecek, üretken, değişime açık, çevre konularına duyarlı, ekonomik, sosyal ve etik bilinci olan, elektrik-elektronik mühendisliğinin geniş alan yelpazesinde liderlik pozisyonu alabilecek elektrik-elektronik mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Bölüm Başkanı
Ahmet Denker, Prof.Dr.