İşletme Fakültesi / İşletme – Profesör

güncelleme: 04.01.2018

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İşletme Fakültesi, İşletme Lisans Programı’nda açık bulunan Profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 29 Aralık 2017-16 Ocak  2018 (Saat:17.00)

Resmi Gazete İlan Tarihi: 29 Aralık 2017 / 30285

 

Adaylarda Aranan Özellikler:

Finans alanında doçentlik derecesine sahip olmak ve öğretim  üyesi olarak çalışmış olmak. Finansal Modelleme, Numerik Yöntemler, Türev Araçlar gibi konularda ders vermiş olmak.

Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik başarı belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 (altı) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesine buradan ulaşabilirsiniz.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
santralistanbul Kampüsü-Ek Bina
Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi
No: 29 Premier Kampüs Ofis
34400 Kağıthane - İSTANBUL

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51