İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu-II

güncelleme: 11.09.2017

Tarih: 15 Eylül 2017, Cuma
Saat: 09:30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E3-101

Sempozyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmiştir.

PROGRAM

09.30- 09.45 Açılış Konuşmaları

I. Oturum 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsevil Alpagut (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

09.45 - 11.00 
Dr. Sevil  Doğan “6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Hizmet Sözleşmesi Türlerinin Bağımlılık Unsuru Açısından Değerlendirilmesi”
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sevimli “Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçinin Dinlenme Hakkı”

11.00 - 11.15 Ara

II. Oturum 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Talat Canbolat (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

11.15 - 12.30 
Yrd. Doç. Dr. Sezgi Öktem Songu  “İş Yargılamasında Belirsiz Bir Hukuki Kavram: Samimiyet”
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Süzel “Gemi Adamlarının Yurda İade Masraflarına İlişkin Deniz İş Kanunu ile Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinin Hükümlerinin Karşılaştırılması”  

12.30 - 14.00 Öğle yemeği

III. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Engin (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

14.00 - 15.15
Yrd. Doç. Dr. Dilek Dulay Yangın “Grev Ertelemesine İlişkin Yapılan Yasal Değişikliklerin Değerlendirilmesi - Uluslararası Normlara Uyum Sorunu”
Yrd. Doç. Dr. Erhan Birben “Yargı Kararları Işığında Toplu Eylem Hakkı Bakımından Ölçülülük Denetimi"

15.15 - 15.30 Ara

IV. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Başterzi  (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

15.30 - 16.45
Dr. Başak Güneş “Uluslararası Sözleşmelerin Doğrudan Uygulanabilirliği ve Sendikal Haklar” 
Ar. Gör. Seda Ergüneş Emrağ “Yargı Kararları Işığında Yararlılık Karşılaştırması”#