İş Hukukunda Hesap Bilirkişiliği Uzmanlık Eğitimi

güncelleme: 19.10.2016

Tarih: 1 Kasım-17 Aralık 2016
Saatler: Salı günleri 18.30-21.30 / Cumartesi günleri 10.00-13.00 
Süre: 7 hafta (42 Saat)
Eğitim Yeri: Dolapdere Kampüsü 
 

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:
İş uyuşmazlıklarının çoğalması bu alanda giderek artan sayıda uzman hesap bilirkişisi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İş hukukunda dava konusu uyuşmazlıkların önemli bir bölümü işçilik alacaklarına ilişkin olup, bu alacakların hesaplanması Yargıtay içtihatları ışığında maddi hukuk bilgisi ile ispat hukuku esaslarının harmanlandığı bir uzmanlık gerektirmektedir.

İş Hukukunda Bilirkişilik Eğitiminde Bireysel İş Hukuku kapsamında talep edilen işçilik alacakları bu alanda uzman tanınmış avukat bilirkişiler ve öğretim üyeleri tarafından ele alınacaktır. Bu alacakların hesaplamasında dikkate alınması gereken hususlar uygulamalı olarak incelenecektir.

Programa devam zorunlu olup, devam koşullarını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Kimler Katılabilir:
Teorik olarak İş Hukukunun kavram ve kurumlarını bilmesine rağmen işçilik alacaklarının nasıl hesaplanacağına ilişkin pratik bilgilere ihtiyaç duyan ve hesap bilirkişiliği yapmak isteyen hukukçular bu eğitime katılabilir.

Eğitimin İçeriği:
 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Bilirkişilik ve Bilirkişiliğin İş Hukukundaki Uygulaması
 İş Hukukunda Dava Türleri ve Zamanaşımı Defi ve Faiz
 Belirli Süreli Sözleşmeler
 Hizmet Süresi ve Ücret Tespiti
 İşe İade Davası ve Maddi Sonuçlarının Hesaplanması
 İhbar Tazminatı, Kötüniyet Tazminatı, Sendikal Tazminat ve Ayrımcılık Tazminatının Esasları ve Hesaplanması
 Kıdem Tazminatının Esasları ve Hesaplanması
 Fazla Çalışmalar, Genel Tatil ve Bayram, Hafta Tatili ve Yıllık İzin Ücretlerinin İspatı ve Hesaplanması
 Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi
 İşyeri ve İş Sözleşmesi Devrinde Birlikte Sorumluluk ve İşçilik Alacaklarına Etkisi
 Basın-İş Hukuku Uygulaması
 Deniz-İş Hukuku Uygulaması
 Maddi Tazminat Davalarında Aktüerya Hesapları
 Vergi ve Sigorta Primi Kesintiler ve Excell Kullanımı

Program Koordinatörü:
Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Eğitmenler:
Prof. Dr. Gülsevil Alpagut                            
Av. Cengiz Özbilgin
Doç. Dr. Mahmut Kabakçı                             
Av. Ergün Kırcı

Ücret: 3.000 TL (KDV dahil)

*Erken Kayıt İndirimi: 1 Ekim 2016 tarihine kadar yapılan ödemelerde % 10 indirim uygulanır.
*Stajyer avukatlara %20 indirim uygulanır.
*Kredi kartı ile yapılan ödemelerde 4 taksit imkanı bulunmaktadır.

Sertifikasyon:
Program sonunda gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi “Başarı Sertifikası”, başarılı olamayan katılımcılara “Eğitim Sertifikası” verilecektir.

Ayrıntılı bilgi: Ar. Gör. Seda Ergüneş / seda.ergunes@bilgi.edu.tr0 (212) 311 51 72

Kayıt için: bilgi-egitim@bilgi.edu.tr / 0 (212) 311 7171


İş Hukukunda Hesap Bilirkişiliği Uzmanlık Eğitimi