BİLGİ ALTO Tez Sunumları-16: Göç ve Kentleşme Sürecinde Alevi Kimliğinin Kültürel-Siyasal Değişimi ve Dönüşümü

güncelleme: 20.11.2015

Tarih: 23 Kasım 2015, Pazartesi
Saat: 18.00-20.00
Yer: santralistanbul  Kampüsü E2-203

Konuşmacı: Cemal Salman (İstanbul Üniversitesi, SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

Bu sunum, Cemal Salman’ın İstanbul Üniversitesi, SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne sunduğu doktora tezidir.

BİLGİALTO Tez Sunumları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Alevi Toplulukları Çalışma Birimi (ALTO) tarafından düzenlenmektedir.

https://twitter.com/BilgiAlto
https://www.facebook.com/pages/Bilgi-Alto/383441148473689

İstanbul Bilgi Üniversitesi Alevi Toplulukları Çalışma Birimi (ALTO) – Tez Sunumları  
2014-15 akademik yılının başında kurulan Alevi Toplulukları Çalışma Birimi (ALTO), Türkiyeli Alevi, Bektaşi, Kızılbaş, Tahtacı, Sıraç, Nusayri, Çepni, Bedreddini, vb. toplulukların ve onların Ehl-i Hak, Kakai, Şebek vb. Balkanlar ve Ortadoğu’daki uzantılarının kültürü, tarihi, ritüeli, günlük yaşamı, basın-yayını, sözlü geleneği, inanç sistemi, müziği, siyasi ve soysal yaşamı üzerine akademik çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. 
 
ALTO tüm çalışmalarını, farklı Türkiyeli gruplar hakkında çalışmalar yürüten akademisyenlerle diyalog içinde ve mümkün olduğunca karşılaştırmalı bir perspektifle yürütecektir. Bu bağlamda, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2013-14 akademik yılının başında kurulmuş olan Kürdoloji Çalışma Birimi (KÜRDOLOJİ) ve 2014-15 akademik yılının sonunda kurulan Yahudi Toplukları Çalışma Birimi (YATOÇ) ile işbirliği içinde çalışmaktadır.  
 
Geçen yıl konferanslar, atölyeler ve araştırma projeleriyle çalışmalarına başlayan ALTO’nun ilk faaliyetlerinden biri, Alevi Toplulukları üzerine yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora tez sunumları olmuştu. 
 
2015-16 akademik yılında sürdürülecek olan tez sunumlarında, tamamlanmış veya yazılmakta olan tezlerin (içerik, yöntem, amaç ve kaynaklar bağlamında) özetinin sunulması ve tartışılmasının yanı sıra, özellikle tezin hazırlık, yazma ve sunma sürecinin -kişisel deneyimlerin aktarımı yoluyla- paylaşılması amaçlanmaktadır. Böylece Alevi Toplulukları hakkında Türkiye’de akademik çalışma yapmanın olanakları ve olanaksızlıkları tüm yönleriyle tartışılmaktadır. Akademyanın bugüne kadar periferiye (ve hatta mümkünse dışarıya) ittiği bir alanda çalışılırken yaşanmış olan, kaynaklara erişimden, entelektürel-akademik diyalog olanak(sız)lıklarına; kurumsal, siyasi ve/ya kültürel (dez)avantajlardan yapılan çalışmanın sonuçlarının paylaşımına kadar geniş yelpazede tecrübeler sohbet ortamında paylaşılmaktadır. Bir yandan bu konuda çalışmış akademisyenler arasında deneyim paylaşımı için olanak sunulurken, diğer yandan genç akademisyen adaylar için de yol gösterici nitelikte samimi bir alıveriş ortamının ve işbirliği olanakları yaratılmaktadır. 

BİLGİ ALTO Tez Sunumları-16