SEÇBİR Konuşmaları-47: Türkiye Eğitim Sisteminde Ayrımcılık

güncelleme: 02.11.2015

Tarih: 4 Kasım 2015, Çarşamba
Saat: 17.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-302

Konuşmacılar:
Nurcan Kaya (Uluslararası Azınlık Hakları Grubu - MRG)
Adnan Avcı Bucaklişi (Laz Enstitüsü)
Aydın Deniz (Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği)


Bu konuşmada, Tarih Vakfı ve Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ortaklığında yürütülen “Türkiye’de Eğitim Sisteminde Eşitliğin İzlenmesi” adlı proje kapsamında hazırlanan ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de resmi eğitim sisteminde renk, etnik köken, dil, din ve inanç temelli ne tür ayrımcılıkların var olduğunu ortaya koyan “Türkiye Eğitim Sisteminde Renk, Etnik Köken, Dil, Din ve İnanç Temelli Ayrımcılık” başlıklı rapor paylaşılacak; Türkiye eğitim sisteminde farklı ayrımcılık hallerine örnek olarak dil temelli ve din/inanç temelli ayrımcılığa dair bulgular tartışmaya açılacaktır.

SEÇBİR Konuşmaları dizisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) tarafından düzenlenmektedir.

www.secbir.org

Nurcan Kaya:
Nurcan Kaya, özellikle uluslararası insan hakları ve Avrupa Birliği hukuku kapsamında azınlık hakları, eşitlik ve ayrımcılık yasağı alanlarında uzmanlaşan bir hukukçudur. Essex Üniversitesi’nde uluslararası insan hakları hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu’nda (MRG) ve Global Dialogue’da çalıştı. Halen MRG’de Türkiye koordinatörü olarak çalışan Kaya, Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Etnik, dilsel ve dinsel grupların hakları, ülke içinde yerinden edilme, ayrımcılık yasağı, anadilde eğitim, azınlıkların eğitim hakkı, azınlık okulları gibi konularda yayınları bulunmaktadır.

Adnan Avcı Bucaklişi:
Adnan Avcı Bucaklişi, Lazona Atina'da (Rize Pazar) doğdu. Politik ekoloji ve anadili alanlarında faaliyet yürüten çeşitli STK’larda çalışan Bucaklişi, kurucuları arasında olduğu Laz Enstitüsü’nün yönetiminde yer almakta ve Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmekte; ayrıca Yeşil Direniş, Siyaset gibi süreli yayınlarda yazıları yayımlanmaktadır.

Aydın Deniz:
Aydın Deniz, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini yarıda bırakarak özel bir şirkette proje koordinatörü olarak çalışan Deniz, 1995 yılından itibaren Alevi hak mücadelesi içinde yer almakta ve Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği başkanlığını yürütmektedir.