Ceza Adaleti Sisteminde Mağdur Haklarının Korunması

güncelleme: 05.03.2014

Tarih: 11 Mart  2014, Salı 
Saat: 13.30-17.30
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

Bu panel, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmiştir.

PROGRAM:

13.30    Açılış konuşması  - Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

13.45 – 15.30 Birinci Oturum 

Moderatör: Prof. Dr. Rona Serozan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)

“Ceza Adaleti Sisteminde Mağdur Haklarının Korunmasında Yeni Gelişmeler: Mağdur Hakları Daire Başkanlığı”Muhittin Özdemir  (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı)

“Mağdur Kavramı ve Şiddet Mağdurlarının Korunması”Prof. Dr. Nur Centel  (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)

“Ceza Adaleti Sisteminde Suç Mağdurunun Korunması ve Onarıcı Adalet Anlayışı” -  Yrd. Doç. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu  (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)

Tartışmalar

15.30 - 15.45    Ara

15.45 – 17.30   İkinci Oturum 

Moderatör: Prof. Dr. Sibel İnceoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

“Dezavantajlı Grupların Suç Mağduru Olarak Korunması” - Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan  (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı )

“Ceza Adaleti Sisteminde Mağdur Çocukların Korunması” -  Av. Aynur Tuncel Yazgan (İstanbul Barosu)

“Trafik Mağdurlarının Yaşamında Adaletin Önemi”Yeşim Ayöz (Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneği Başkanı)

Tartışmalar


Ceza Adaleti Sisteminde Mağdur Haklarının Korunması