BİLGİ’yi takip et...

TwitterFacebook

Hakkımızda

revize edildi: 01.12.2017

Proje Ofisi’nin görev alanları aşağıdaki gibidir:

•Araştırma hibe programları ve proje çağrılarını takip etmek ve bunları Üniversitemiz bünyesinde tanıtıp yaygınlaştırmak

•Araştırma hibe programı ve projelerine yönelik eğitim vermek ve bilgilendirme aktiviteleri düzenlemek

•Hibe programlarına yapılacak olan proje önerilerinin hazırlanmasında ve başvuru süreçlerinde destek vermek

•Proje uygulamalarına idari ve mali konularda destek vermek

•Projelerin raporlama sürecine destek vermek

•BAP komisyonunun sekreteryasını yapmak