BİLGİ’yi takip et...

TwitterFacebook

Desteklenen Projeler

revize edildi: 23.06.2017

2016 Yılı Desteklenen BAP Projeleri

  PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ FAKÜLTE BÖLÜM SÜRE BÜTÇE
1 Stratejik Davranış, Denk Bilgi Varlığında Korunur mu? Prof. Dr. Walter Trockel İşletme Fakültesi Ekonomi 1 yıl 10.000 TL
2 Varlık Dağılımı Karar Sürecinde Birey, Grup ve Toplum Çıkarlarının Çatışması Doç. Dr. Ayça Ebru Giritligil İşletme Fakültesi Ekonomi 1 yıl 9 ay 27.385 TL
3 Türkiye Tahtacıları Etnografik Araştırması Doç. Dr. Kenan Çayır -
Doç. Dr. Tolga Tüzün
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji/Müzik 6 ay 19.000 TL
4 Kışlada Kürt Olmak: Türkiye'de Kürtlerin Zorunlu Askerlik Deneyimleri Doç. Dr. Ömer Turan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 6 ay 13.500 TL
5 Tykocin:Shaping a Jewish Past in Poland-Final Phase Prof. Dr. Alan Duben Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji 3,5 ay 7.464 USD
6 Karaturp Peroksidaz Enziminin (Horseradish Peroxidase, HRP) Endüstriyel Ölçekte Üretebilmesi için Glikozilasyon Bölgelerinin Optimizasyonu Yrd. Doç. Dr. Özgür Gül Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik 1 yıl 22.000TL
7 Ağır Kombine İmmün Yetersizlik Hastalarında Ekzom Dizileme ile Yeni Aday Genleri Keşfi Yrd. Doç. Dr. Yuk Yin NG Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik 1 yıl 7.000 TL
8 Kağıt Tabanlı Düşük Maliyetli Biyoalgılayıcı Tasarımı ve Üretimi Yrd. Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 1 yıl 29.510 TL

2017 Yılı 1. Dönem Desteklenen BAP Projeleri

Sıra No

PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ FAKÜLTE BÖLÜM SÜRE BÜTÇE
2017.01.001 Hastanelerde Stigma: HIV/AIDS Hastalarına Yönelik İnanç ve Yaklaşımların İncelenmesi, İstanbul Yrd.Doç.Dr. Özlem Köseoğlu Örnek Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 1 yıl 18.230 ₺
2017.01.002 Network Publics: Twitter and the 2017 Constitutional Referendum: A Big Data Approach Prof.Dr. Aslı Tunç İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri 5 ay 22.484 ₺
2017.01.003 Çerçevelemenin İşlevlerini Anlamak: Popülizmin Türk Siyasetindeki Gücü Doç.Dr. Emre Erdoğan Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 8 ay 22.080 ₺
2017.01.004 Mekanum Tekerlekli Holonomik Mobil Robotlarda Bozan Etmen Telafili Gürbüz Konum Denetimi Yrd.Doç.Dr. Eray Baran Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 1 yıl 23.751 ₺
2017.01.005 Türkiye'de Eğitim Alanı ve Eğitim Düzeyi Uyuşmazlıkları ve Bu Uyuşmazlıkların Ücretlere Etkisi Prof.Dr. Benan Orbay İşletme Fakültesi İşletme 1,5 yıl 33.700 ₺
2017.01.006 Çocukların Yaşam Değişimleri (The Children's Life Scale) Ölçeği Yrd.Doç.Dr. Elif Göçek Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji YL 1 yıl 18.108 ₺
2017.01.007 Ayrımcılıkla Mücadelede Eşitlik Kurumları, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Sorunlar ve Fırsatlar Yrd.Doç.Dr. Ulaş Karan Hukuk Fakültesi Hukuk 5 ay 10.000 ₺
2017.01.008 Mesane Tümörü Dokusu ve İdrarda Orosomucoid (ORM1) Düzeyinin Ölçülmesi ve Tümör Seviyesi ile İlişkisinin Araştırılması Doç.Dr. Ster Irmak Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 1,5 yıl 34.932 ₺