Operating Room Services (Evening Education)

revised: April 22, 2016, 10:46 a.m.

Ameliyathane teknikerlerinin, ameliyathanedeki tüm cerrahi malzemeleri tanıyan ve ameliyatlarda kullanılan tüm ileri teknolojiye sahip malzemeleri ameliyata hazırlayarak kullanımını sağlayabilen yardımcı sağlık personelinin sahip olduğu ameliyathane hizmetleri bilgisinin yanı sıra, tıbbi alanda kullanılan belgeleri iyi tanımaları, ameliyathane işlemlerini iyi yönetmeleri ve hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilme becerilerinin olması gerekmektedir.

Mesleğin Geleceği 2006 yılında istihdam edilen sağlık memuru sayısı 58 bin iken bu rakam 2012 yılında 100 binin üzerine yükselmiştir.

DGS ile geçiş yapabileceği 4 yıllık programlar arasında Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.

Programın öğretim dili Türkçe'dir.

Detaylı bilgi için tıklayın.