Dental Prosthetics Technology

revised: Jan. 27, 2016, 2:09 p.m.

  • Diş protez teknikerleri, çeşitli dental protezler, diğer ağız içi ve ağız dışı apareylerin yapımının laboratuvar aşamalarını sağlayan, bu işlemlerde gerekli olan cihazları kullanan, laboratuvar ortamındaki genel güvenlik ve biyogüvenlik kurallarını ve risklerden korunma yöntemlerini gerçekleştiren kişilerdir.
  • Mesleğin Geleceği, 2002 yılında ağız ve diş sağlığı hizmetlerine karşı müracaat sayısı yaklaşık 5,5 milyon iken bu rakam 2013 yılında 30 milyona yükselmiştir. Diş sağlığı alanındaki bu gelişmeler ve genel olarak sağlık alanında kalifiye personele yönelik olan yoğun talep diş sağlığı alanındaki istihdam açığını gösterir niteliktedir.
  • DGS sınavı ile geçiş yapabileceği 4 yıllık programlar arasında Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi bulunmaktadır.
Programın öğretim dili Türkçe'dir. 
 
Detaylı bilgi için tıklayın.